Zmluva o obchodnej spolupráci

SWS Distribution a.s. ponúka svojim partnerom rozšírené možnosti spolupráce, ktoré sú definované v zmluve o obchodnej spolupráci. Zmluvou sú bližšie definované obchodné a platobné podmienky, ktoré reflektujú na individuálnu potrebu partnera s ohľadom na jeho zameranie a ďalší rozvoj. Zmluva o obchodnej spolupráci je dealerovi poskytnutá elektronickou formou po predchádzajúcej dohode s obchodníkom SWS Distribution a.s. Podpisom tejto zmluvy sa partner stáva plnohodnotným partnerom SWS a môže využívať všetky výhody z nej vyplývajúce.

Chcete uzatvoriť s SWS Distribution a. s. zmluvu? Kontaktujte svojho obchodníka alebo napíšte na sales@swsd.sk

Zmluva o zapožičiavaní tovaru

SWS Distribution a.s. poskytuje svojim partnerom umiestnenie zapožičaného tovaru na predajne partnera za účelom ďalšieho predaja. Služba slúži na ochranu ceny tovaru, ktorého cena je premenná a časom sa znižuje. Partner má v čase predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi aktuálnu cenu a istotu cenovej konkurencieschopnosti. Táto služba je najvyššou formou podpory predaja a poskytuje sa iba partnerom s kamennými predajňami, ktorí s SWS Distribution a.s. dlhodobo obchodujú, majú pridelený stály kredit a dosahujú na zapožičanom tovare rastúci obrat. Obchodovanie zápožičným systémom je podmienené podpisom Zmluvy o zapožičaní tovaru, v ktorej sú zakotvené pravidlá systému a povinnosti partnera.

Ste stálym partnerom SWS Distribution a.s. a máte navštevovanú predajňu? Kontaktujte obchodníka SWS a informujte sa o možnostiach našej podpory.

Zmluva o spätnom bonuse

SWS Distribution a.s. podporuje rozvoj svojich obchodných partnerov a motivuje ich k rastúcim obchodným výsledkom. Jednou z foriem podpory je odmena partnera za dosiahnutý obchodný cieľ vo forme spätného bonusu, ktorý je partnerovi priznaný po dosiahnutí dohodnutých cieľov. Spätný bonus je vyplatený formou cenového dobropisu alebo zľavou na nákup ďalšieho tovaru podľa vopred dojednanej dohody. Uzatvorenie zmluvy o spätnom bonuse predpokladá dobrú spoluprácu v predchádzajúcich obdobiach a rastúce obchodné výsledky s orientáciou na firemného alebo koncového zákazníka.

Obchodujete vo veľkom a hľadáte pridanú hodnotu? Kontaktujte obchodníka SWS a informujte sa o možnostiach poskytovaných benefitov.

Zmluva o zriadení B2C obchodu

SWS Distribution a.s. poskytuje svojim obchodným partnerom možnosť on-line obchodovania formou B2C na vlastnej doméne so systémovým zázemím SWS Distribution a.s. a širokým portfóliom ponúkaných produktov. Partner sa už nemusí starať o technické záležitosti a správu produktov, ale môže sa naplno venovať rozvoju svojho biznisu. Expedíciu tovaru zabezpečí SWS Distribution a.s. v mene partnera a tovar doručí na adresu koncového zákazníka spolu s vybraním požadovanej platby. Províziu za realizovaný obchod patrí zmluvnému partnerovi v rozsahu obchodnej marže, ktorú si môže dynamicky nastavovať. Od partnera sa očakáva aktívny marketing na internete, poskytovanie odborného poradenstva k produktom a komunikácia s koncovým zákazníkom za účelom realizácie obchodu vedúcej k spokojnosti zákazníka. Prevádzkovanie internetového obchodu B2C je podmienené uzatvorením Zmluvy o zriadení B2C obchodu. SWS Distribution a.s. poskytuje počiatočnú prevádzku internetového obchodu bezplatne. V nasledujúcich obdobiach je prevádzka e-obchodu bezplatná po dosiahnutí stanoveného objemu zobchodovaného tovaru.

Chcete obchodovať moderným spôsobom ale chcete sa sústrediť najmä na marketing a rozvoj spoločnosti? Zriaďte si v SWS B2C obchod a využívajte výhody on-line obchodovania s potenciálom širokej ponuky produktov a rýchlej logistiky. Váš obchodník v SWS Vám poradí, ako na to.

 
 
 

SWS International s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
SWS International s.r.o.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Obchodné oddelenie:
+421 2 48 200 500 | sales@swsd.sk
Fakturačné oddelenie:
+421 2 48 200 518 | faktury@swsd.sk
Reklamačné oddelenie:
+421 2 48 200 521 | rma@swsd.sk

Prevádzková doba SWS (po-pia)

Obchodné oddelenie

8:30 - 17:00

Produktoví manažéri

8:30 - 17:00

Pokladňa

8:30 - 17:00

Reklamačné oddelenie

8:30 - 17:00

Osobné odbery

8:30 - 17:00
 
 
Meno: Heslo:
 
 
 
 

Powered by CyberSoft s.r.o.

 

 

 

© 2024 SWS International s.r.o.

Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 48 200 500, Fax: +421 2 48 200 599, sales@swsd.sk

 
 
 

Nahlásiť chybu